Rådgivning/trädgårdskonsultation

Vill du ha hjälp med trädgården? Vi kan hjälpa dig med allt från rådgivning på plats till ritning och planering av hela tomter.

Boka en trädgårdsmästare här på Kröns trädgård       

plantvisnuppstall                                                                 

Vill du ha hjälp med en  rabatt tex och vill vara säker på att få tala ostört med en trädgårdsmästare så finns möjlighet att boka en trädgårdsmästare 1h före eller efter ordinarie öppningstid. Du kan i lugn och ro gå igenom vad du vill ha hjälp med  i trädgården och vi tittar på växter tillsammans samt bygger upp förslag här i trädgården med växter som kan passa dig. Trädgårdsmästaren gör sen en grovskiss som du får med dig så du vet var varje planta ska planteras. Har du kamera med dig kan du ta ett foto för att bättre komma ihåg.

För att du ska få ut mesta möjliga av besöket ta med:

 • Foto på den tilltänkta platsen
 • Mått på rabatten
 • Ljusförhållanden
 • Markförhållanden
 • Ev egna skisser
 • Önskemål om växter tex blomningstid, färger mm

Kostnad 500kr/timme. 10% rabatt på växtköp i samband med konsultationen.

Inspiration och rådgivning

Vill du ha hjälp med en befintlig rabatt eller anlägga en ny? Du kanske bara vill bolla idéer med något proffs som kan ge ny input? Då kan en av våra trädgårdsmästare komma ut till dig och din trädgård. Tillsammans tittar vi på vad som kan göras, vilka växter som passar mm. Du får ut det mesta av mötet om du är förberedd med frågor.

Konsultation i ca en timme. .

2000kr + resa. Tid över 1,5 timme debiteras extra.  

 Sammanfattning

Om du önskar en sammanfattning med t ex enklare idéskisser, växtförslag och åtgärdsplan så säg till i förväg så fotar och antecknar vi under besöket.

Grundpris 1500kr . Timdebitering 800kr.

Design och detaljritning

Om du efter en trädgårdskonsultation vill ha en större och utförligare, skalenlig ritning, på en rabatt och hela eller delar av din tomt, där växtförslag, planteringskarta samt skötselplan finns med, tar vi 800kr/timme i ritningsarvode. Räkna med minst 15 timmar om du vill ha ett förslag som täcker hela trädgården.

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi:

 • Tomtkarta eller situationsplan. (kommun eller lantmäteri tillhandahåller kartor)
 • Alla byggnader ska finnas med
 • Rita gärna in de träd, buskar och stenläggningar etc som du vill ska finnas kvar
 • Norrpil
 • Ev el- och vattenledningar
 • Typ av mark, ljusförhållanden etc        
 • Önskemål om växter, färger, tema
 • Önskemål om sittplatser, lekplats, odlingsyta eller andra liknande funktionsytor

Vi använder inga ritprogram utan ritar alla våra förslag för hand.

Vi gör inte större designuppdrag där tex bygglovsansökningar krävs eller andra avancerade konstruktionsritningar. I dessa fall är det bättre att kontakta en landskapsarkitekt.

 

Kontakta oss

Telefon: 0176-510 41
E-post: kontakt(att)vår domän
Använd gärna formuläret.

Följ oss

Öppet

vardag 10-18
lördag 10-15
sön- och helgdag från påsk
Kafé:
Öppnar till påsk 

Adress

Kröns Trädgård AB
Tivängsvägen 11
764 91 Väddö
Besöksadress: Hammarbyvägen

Hitta oss